Bro
Ny finansavtalelov

Ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar 2023.

Siden er oppdatert 01.12.22

Ny finansavtalelov ble vedtatt 18.12.2020 og trer i kraft 01.01.2023.

Det ble i september 2022 vedtatt forskrifter til den nye loven. I forskriftene er det endringer som direkte påvirker kommunikasjonen mellom en kunde og en kredittrådgiver som gjelder allerede fra 01.01.23. Mens overgangsreglene fastholder at virkningene av enkelte bestemmelser først gjøres gjeldende fra 01.07.23.

Endringene som gjelder allerede fra 01.01.2023 og som kredittrådgivere må være oppdatert på:

 • Forklaringsplikt
 • Grundig vurdering av kundens kredittevne før det inngås en kredittavtale eller det skjer en vesentlig økning av kreditten
 • Avslagsplikt
 • Samskyldnere

Av endringer som vil gjelde fra 01.07.2023 er:  

 • Trafikklys - Når kredittyteren informerer kunden om resultatet av kredittvurderingen, skal resultatet klassifiseres og presenteres som grønn, gul og rød kategori. 

Rolledelingen mellom FinAut og medlemsbedriftene

Rolledelingen mellom FinAut og medlemsbedriftene er at FinAut fastsetter kompetansekrav, innhold i autorisasjonsprøver og oppdateringskrav. Opplæringsmateriell velges av bedriftene, enten selvutviklet eller levert fra opplæringsleverandørene. Unntaket er materiell i God skikk og etikk som leveres av FinAut.

Innhentet informasjon fra en del av medlemsbedriftene viser at dette allerede er godt i gang og planlagt.

Vi er kjent med at de fleste bedriftene allerede har gjennomført informasjon, oppdateringer og opplæring av rådgiverne, eller gjennomfører dette i disse dager med frist før årsskiftet. Endringene er tett integrert med bedriftens saksbehandlersystemer, rutiner, nye dokumenter, avtaler med videre. Vi kan også informere om at opplæringsleverandørene SPAMA og KanFinans tilbyr relevant opplæringsmateriell.

Fagrådet for kreditt har tolket nytt lovverk og retningslinjer og fastsatt fagkravene. De endringene som gjelder fra 01.01.2023 (se ovenfor) har fagrådet definert følgende fagkrav for:

Kredittvurdering: 

 • Rådgiver skal forstå hva som ligger i den utvidede forklaringsplikten i ny finansavtalelov.
 • Rådgiver skal forstå hvilke opplysninger som skal innhentes for å få et best mulig bilde av kundens økonomi, samt hvilke opplysninger kunden skal få for å kunne forstå og vurdere tilbudet. Innhentede opplysninger omfatter også gjeldsinformasjon fra gjeldsinformasjonsforetak. 
 • Rådgiver skal forstå hva som ligger i avslagsplikten ved inngåelse av kreditt- og kausjonsavtaler.
 • Kandidaten skal kjenne til og forstå betydningen av de nye bestemmelsene om gjeldsansvar og kredittvurdering i ny finansavtalelov og finansavtaleforskriften.

Medlemsbedriftene må sikre at autoriserte rådgivere i kreditt er oppdatert i tide for det som gjelder allerede fra 01.01.23.

 

For autoriserte rådgivere i kreditt: Oppdatering før 01.01.2023 (og videre i løpet av 2023)

For autoriserte vil det bli emner innenfor ny finansavtalelov i flere omganger.

Autoriserte rådgivere i kreditt som har kundekontakt løpende, må være oppdatert før reglene trer i kraft. Bedriftene skal sikre at dette gjennomføres. FinAut viser til omfattende informasjon fra Finans Norge og spesielt den kortfattede orienteringen som er formulert for kunder. Ny finansavtalelov – dette betyr det for deg

For samtlige autoriserte rådgivere i kreditt, må oppdateringen gjennomføres snarest mulig og før det avholdes kundemøter.

Dokumentasjon av oppdateringene

FinAut vil etterspørre hvordan dette er ivaretatt av bedriften i internkontrollrapporten for 2022.

Oppdateringsemner som skal gjennomføres i 2023 publiseres i samlet Oppdateringsfagplan og skal dokumenteres i henhold til nytt opplegg for oppdateringer.

 

For kandidater som skal autoriseres: Fagplaner og autorisasjonsprøver

Fagplaner for kreditt og sparing og investering er gjennomgått av fagrådet i samarbeid med FinAut og oppdatert. Oppdaterte fagplaner vil bli publisert i januar. Når disse blir publisert vil hva som er endret fremgå og dette fases inn i kunnskapsprøver, praktiske prøver og opplæringsmateriell i God skikk, herunder kommentarutgaven for God skikk for området kreditt. Samtidig vil opplæringsleverandører og bedriftene måtte tilpasse sin opplæring.

 

Bransjenormen God skikk 

Forarbeidene til ny finansavtalelov viser til at det foreligger omforente «god skikk»-standarder innenfor finansbransjen, som etter departementets oppfatning langt på vei sammenfaller med profesjons-normen etter § 3-1 første ledd.

FinAut styrker derfor opplæringen i bransjenormen God skikk:

 • God skikk for alle: God skikk filmer, tverrgående emner, podcast og artikkelserie i nyhetsbrev  
 • God skikk for de som skal autoriseres: Tverrgående emner (i 2022) og opplæring i hver ordning (2023) 
 • God skikk for autoriserte: God skikk som fast oppdatering/etterutdanning