0nZ4EFdAJFzZN3UI1xU8QAsg7r09dJpsebqu8mPSSOuVbbefQXYR7xOXbSuI5sh9
Bro
Ny finansavtalelov

Ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar 2023. Hva gjør FinAut for å møte de nye kravene?

For kandidater som skal autoriseres: Fagplaner

Fagplaner for kreditt og sparing og investering er gjennomgått av fagrådet i samarbeid med FinAut og oppdatert. Oppdaterte fagplaner vil bli publisert om kort tid. Når disse blir publisert vil hva som er endret fremgå. 
 

For autoriserte rådgivere: Oppdateringsemne

For autoriserte vil ny finansavtalelov blir oppdateringsemne fra 2023. 
Kravene til hva autoriserte skal oppdateres på vil bli publisert sammen med en frist. Dette vil avhenge av hvilke overgangsregler som kommer. 
 

Bransjenormen God skikk 

Forarbeidene til ny finansavtalelov viser til at det foreligger omforente «god skikk»-standarder innenfor finansbransjen, som etter departementets oppfatning langt på vei sammenfaller med profesjons-normen etter § 3-1 første ledd.

FinAut styrker derfor opplæringen i bransjenormen God skikk:

 • God skikk for alle: 
  God skikk filmer, tverrgående emner, podcast og artikkelserie i nyhetsbrev  
   
 • God skikk for de som skal autoriseres:
  Tverrgående emner (i 2022) og opplæring i hver ordning (2023) 
   
 • God skikk for autoriserte:
  God skikk som fast oppdatering/etterutdanning

 

Se også Finans Norge sin temaside