Kollegaer ler i samling på kontoret.
Søk om tilslutning til en autorisasjonsordning

Finansbedrifter som driver rådgivning innenfor virkeområdet til FinAuts autorisasjonsordninger, kan søke om tilslutning til den/de autorisasjonsordninger som er aktuelle.

Dette krever at bedriften også allerede er medlem i FinAut.

Usikret kreditt

Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt åpner for tilslutning 2. januar 2024

Den nye autorisasjonen er for rådgivere som jobber med kreditt og lån uten pantesikkerhet.

Les mer om Autorisasjonsordningen for Usikret kreditt og søknadsprosessen

 

Låneformidling boliglån

Autorisasjonsordningen i Kreditt åpner for tilslutning også for låneformidlere av boliglån 1. februar 2024.

Les mer om låneformidling boliglån og søknadsprosessen

 


Tilslutningsavtaler

Avtalen fylles ut og sendes som PDF til post@finaut.no.

Administrerende direktør i bedriften mottar e-post fra FinAut med lenke til elektronisk signering.
 

Autorisasjonsordningen i Sparing og investering 

Tilslutningsavtale Sparing og investering

Autorisasjonsordningen i Personforsikring

Tilslutningsavtale Personforsikring

Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring

Tilslutningsavtale Skadeforsikring

Autorisasjonsordningen i Kreditt

Tilslutningsavtale Kreditt

Autorisasjonsordningen i Usikret kreditt

Tilslutningsavtale Usikret kreditt

Autorisasjonsordningen i Personforsikring næringsliv

Tilslutningsavtale Personforsikring næringsliv

Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring næringsliv

Tilslutningsavtale Skadeforsikring næringsliv

Autorisasjonsordningen for Robotrådgivere

Tilslutningsavtale Robotrådgivere

 

 

Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening må også søke om medlemskap i FinAut.

Søk om medlemskap