Hilde Gamkinn mener at rådgivere bør være oppdatert på regelendringer for å rådgi og gi innspill om fremtidige endringer og konsekvenser

FinAuts regelverksutvalg overvåker regelverksutviklingen innenfor rådgivningskompetanse og forbrukerbeskyttelse. Flere medlemmer er også i FinAuts fagråd for å bidra til at regelverksendringer fases inn i autorisasjonsordningene til rett tid. Medlemmene jobber til daglig med  juridiske utfordringer i finansbedriftene. Bli bedre kjent med regelverkutvalgets nyeste medlem Hilde Gamkinn som til daglig er rådgiver i Verdipapirfondenes Forening (VFF).  

Hilde Gamkinn 2021 web.pngRådgiver Hilde Gamkinn i Verdipapirfondenes forening. Foto privat

 

Fortell litt om deg selv, ditt fagfelt og hvorfor du ønsket å bli med i FinAuts regelverkutvalg
Jeg er utdannet jurist. Min bakgrunn er som advokat med rådgivning innenfor selskapsrett og skatt. I VFF arbeider jeg med finansmarkedsrett opp mot fondsbransjen. Jeg er oppnevnt som representant for en av eierne til FinAut (VFF).  

 

Hvilken rolle spiller FinAuts regelverkutvalg for rådgivere og bransjen?
FinAut regelverkutvalg skal følge lovutviklingen i EU og Norge. Videre skal utvalget gi innspill om relevante regelendringer til styret, fagrådene, høringer og nyhetssaker.

 

Hva er dine refleksjoner om viktigheten av at rådgivere blir oppdatert på nytt regelverk i rett tid?

Rådgivere bør være oppdatert på regelendringer for å rådgi og gi innspill om ev. fremtidige endringer og konsekvenser.

 

Det går mot jul, vil du dele med oss hva du forbinder med en spesielt god jul?

Jeg forbinder en særskilt god jul med julefeiring på gården til foreldrene mine, samt tre søstre med deres familier. Det er relativt tradisjonelle greier med «mølje» på formiddagen, grøt til nissen på låven før julen ringes inn og ribbemiddag etterfulgt av gaver. 

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Hilde Gamkinn som nytt medlem i regelverksutvalget.