Fjerde kvartal viser stabile og høye tall for autorisasjonsprøver

Statistikken for fjerde kvartal er klar og viser stabile og høye tall for autorisasjonsprøver. Tallene viser et høyere antall autorisasjoner enn i tredje kvartal. 

 

Liten stigning i antall innmeldte og autoriserte i kreditt og flere simulerte praktiske prøver

Tallene viser en liten stigning for antall innmeldte og autoriserte i kreditt sammenlignet med tallene fra 2020. Videre ser vi at tallene for fjerde kvartal viser flere registrerte simulerte praktiske prøver enn tredje kvartal.  Dette kan sees i sammenheng med at Personforsikring nå har simulert praktisk prøve.