statistikkbilde.jpg__1800x791_q85_crop_upscale.jpg
Årsstatistikk 2022

23 818 autorisasjoner fordelt på 9 996 autoriserte rådgivere

De fleste rådgiverne er autorisert i flere ordninger. Av 9 996 autoriserte er det 2 552 som har en autorisasjon, 3 077 har to autorisasjoner, 2 378 har tre og 1 989 har fire eller flere autorisasjoner.

Antall autoriserte totalt viser en viss nedgang for alle autorisasjonsordningene i privatmarkedet og en viss oppgang for forsikring næringsliv og for godkjenningsordningen for informasjonsgivere. I løpet av året er det meldt inn 3 936 nye kandidater. 

Autoriserte rådgivere kan søkes opp på finaut.no for Trygg rådgivning

 

11 400 prøver gjennomført i 2022

Sett over året har også antall gjennomførte kunnskapsprøver økt totalt med 28 % fra 2021 (5 846 prøver) til 2022 (8 068 prøver).

En relativt stor andel av økningen gjelder kunnskapsprøvene i person- og skadeforsikring næringsliv. Sett bort fra disse, er økningen for de andre kunnskapsprøvene 12 %. Det tyder på at det er stor interesse for å dokumentere kompetanse.

Mer statistikk for gjennomførte prøver og beståttprosenter finnes i kvartalsstatistikkene her:

Kvartalsstatistikk