S9CNZcEeAbHLW3UAcvdDxIbdZbuYWiINLF5CkARYU3lifo3ux9VkeK0Ax5Q3Yf5c
god skikk implementering.jpg

Forbruker- og finanstrender 2021

Årets undersøkelse av "Forbruker- og finanstrender" viser at personer som har kjøpt finansielle produkter det siste året og fått rådgivning er fornøyd med rådgivningen totalt sett. Bruken av digitale løsninger har økt, men de fleste kjøp skjer fremdeles i dialog med en medarbeider.

"Forbruker- og finanstrender" er en årlig undersøkelse om finansnæringens status og fremtidig utvikling. Totalt ble 2026 forbrukere spurt i perioden 11.-26. mars 2021. Resultatene gjelder forbrukernes erfaringer gjort i 2020. Tallene det sammenlignes med i tidsseriene, er fra tilsvarende undersøkelse i hhv. 2020, 2019, 2018 og 2017.

Hovedfunn 2021 (basert på erfaringer i 2020)

Personer som har kjøpt finansielle produkter siste året og fått rådgivning er fornøyd med rådgivningen totalt sett. 90 % eller flere sier at de er fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen.

Unntakene er forbrukslån (både nytt og refinansiering), der fornøydheten er lavere.

Tilfredshet med rådgivning pr produkt.jpg

Kundenes svar viser også at bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling etterleves.

Bruken av digitale løsninger øker langsomt

Både bruken av digitale løsninger som en avansert digital rådgivningsløsning og løsninger som svarer på spørsmål (chatbot) har økt fra i fjor.

Likevel viser undersøkelsen at de fleste kjøp fremdeles skjer i dialog med en medarbeider. Dette gjelder særlig ved nye kjøp og avtaler om boliglån, skadeforsikring og livs-, og personforsikring. Refinansiering av boliglån, forbrukslån og sparing og investering skjer i større grad nettbasert.

Kjøpskanal pr produkt.jpg

Temaer (PDF)

Klikk på hver kategori for å åpne resultatene i PDF.

Kanalvalg

Rådgivning

Bransjenormen God skikk

Tillit til robotrådgivere

 

Resultater fordelt på produktkategorier (PDF)

Klikk på hver produktkategori for å åpne resultatene i PDF.

Boliglån

Forbrukslån

Sparing

Personforsikring

Skadeforsikring

Alle funn er samlet i én PDF her

 

Om undersøkelsen

Forbruker- og Finanstrender 2021 omfatter 2026 intervju gjennomført i perioden 11.-26. mars 2021 blant befolkningen 18 år+. De ble gjennomført på Kantar sitt ISO-sertifiserte internettpanel som er representativt for den norske internettbefolkningen.

Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2017.

 

Forbruker- og finanstrender for tidligere år

Forbruker- og Finanstrender 2020

Forbruker- og Finanstrender 2019

Forbruker- og Finanstrender 2018

Forbruker- og Finanstrender 2017