72njE0Kez2OzLzWOyPD8xM2LmBvZJF1jA54WGzGytH5iuUShACctn7ZpprnZAfZm
Forbruker finanstrender

Forbruker- og finanstrender 2018

Hovedfunn 2018

 • Forbrukerne har meget høy tillit til rådene de får fra en tenkt, kompetent rådgiver (74 %). Tilliten til et råd fra en intelligent robot er betydelig lavere (26 %).
 • Det er store forskjeller mellom ulike grupper mht robotiserte råd: For aldergruppen 18-29 år og for de med husstandsinntekt over 1,4 mill. kr., er det nærmere 40 % som har høy tillit.
 • De som faktisk har fått rådgivning fra en rådgiver i 2017, er gjennomgående svært godt fornøyd med denne. Hele 65 % er svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med rådgivningen.

fornoyd raadgivning 600.jpg

 • Gjennomgående er kundene som har foretatt et kjøp siden fjorårets undersøkelse meget godt fornøyd med selve kjøpsprosessen (informasjon, datahåndtering, behovsdekningen etc.).
 • Når det gjelder måten forbrukerne gjennomførte kjøpet på siste år, er det stor variasjon: 41 % gjennomførte kjøpet digitalt/på nettet, uten å være i kontakt med ansatt. 36 % kjøpte gjennom dialog med en ansatt, mens 21 % kjøpte digitalt i kombinasjon med ansattkontakt.
 • Det er store forskjeller mellom produkttypene i måten kjøpet ble gjennomført. Kun 8 % opplyser at de har kjøpt nytt boliglån heldigitalt (uten kontakt med ansatt), mens hele 89 % av aksjekjøp ble kjøpt selvbetjent og heldigitalt. 64 % av forbrukere som kjøpte IPS, kjøpte dette digitalt uten kontakt med ansatt.

60 % opplevde at de i forbindelse med kjøpet fikk en konkret og individuelt tilpasset anbefaling (dvs råd), mens 30 % sier de ikke mottok et råd. 10 % svarer at de ikke vet.

konkret anebfaling 600.jpg

Se samtlige hovedfunn her (PDF).


Klikk for å lese mer om hvert tema:

Utviklingstrekk 2017 - 2018

Robot vs. menneske

Rådgivning

Bruk av kanal


Resultater fordelt på produktkategori (PDF)

Aksje- og rentefond

Enkeltaksjer

Boliglån

Refinansiering boliglån

Forbrukslån

IPS

Livs- og personforsikring

Skadeforsikring

Sparekonto

 

 

Om undersøkelsen

Forbruker- og Finanstrender er en årlig undersøkelse i regi av Finans Norge, gjennomført av Kantar TNS.  

Til sammen deltar 4006 respondenter blant innbyggere som er 18 år eller eldre. Respondentene stammer fra Kantar TNS sitt ISO-sertifisert internettpanel som er representativt for den norske internettbefolkningen. Undersøkelsen er gjennomført i januar 2018.

FinAut deltok fra 2017 med egne spørsmål. Disse spørsmålene gjentas årlig for å kartlegge utviklingstrekk.

Formål

Formål med FinAuts spørsmål er å dokumentere status og utvikling mht. forbrukernes bruk av ulike kanaler og kjøp av ulike produkter, forbrukernes erfaringer med kjøpsprosessen, samt kartlegge status og utvikling når det gjelder robotisert rådgivning blant forbrukerne. Resultatene formidles til medlemsbedriftene og media, og brukes av FinAut i strategi- og utviklingsarbeid.

Om FinAuts spørsmål

FinAut har 6 spørsmål i undersøkelsen:

 • Har du kjøpt et eller flere av følgende produkter i løpet av det siste året?

(Produkter: Nytt boliglån, Refinansiering av boliglån, Nytt forbrukslån/kredittkortlån, Ny skadeforsikring, Ny livsforsikring/personforsikring, Opprettet sparekonto, BSU ol., Opprettet avtale om sparing i aksje-/rentefond, Opprettet avtale om individuell pensjonssparing (IPS), Investert i enkeltaksjer)

 • På hvilken måte gjennomførte du kjøpet av følgende produkt?

(Nettbasert uten å være i kontakt med en ansatt, I hovedsak nettbasert, men i tillegg kontakt med en ansatt, I hovedsak gjennom dialog med ansatt, Husker ikke

 • I forbindelse med kjøp av dette produktet, opplevde du at du fikk en konkret og individuelt tilpasset anbefaling mht hvilket produkt eller løsning du burde velge?
 • Opplevelse av kjøpsprosessen (ref. reglene i God Skikk)
 • Hvis rådgivning: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med rådgivningen totalt sett?
 • Tillit til råd fra hhv. en kompetent rådgiver og en intelligent robot.

Alle grafer viser % bortsett fra i tilfeller der annet er oppgitt.