statistikkbilde-ny-1800.jpg
Kandidater er meldt inn i 971 nye autorisasjonsløp i tredje kvartal

Statistikken for tredje kvartal viser at totalt antall autoriserte i de fire autorisasjonsordningene i privatmarkedet holder seg relativt stabilt. Det er færre nye autoriserte sammenliknet med 2.kvartal, men flere innmeldte. Antall kandidater i autorisasjonsordningene i person- og skadeforsikring næringsliv er nå ca. 1200 i hver. Tall for Informasjonsgivere i hht MIFID II publiseres for første gang.

 

I tredje kvartal er det meldt inn 743 kandidater i de fire autorisasjonsordningene Sparing og investering, Kreditt, Skadeforsikring og Personforsikring. Antall kandidater i forsikring næringsliv er nå ca. 1200 i hver ordning, noe som antas å nærme seg full dekning.

Juli og august er tradisjonelt en rolig periode med lavere antall gjennomførte prøver. Det er totalt gjennomført 1271 kunnskapsprøver, 276 etikkprøver og 207 praktiske prøver i tredje kvartal. Beståttprosenten holder seg på et tilfredsstillende nivå bortsett fra i simulert praktisk prøve for skadeforsikring der kun 11 av 30 prøver ble bestått. Det er få gjennomførte prøver og resultatene holdes under oppsikt.

Det er for første gang publisert tall for informasjonsgivere. Informasjonsgivere gir kun informasjon om sparing og investering og ikke rådgivning. Det er 679 godkjente av 844 kandidater i denne godkjenningsordningen. Kravet for å bli godkjent er bestått kunnskapsprøve.

 

Se statistikk for hvert kvartal