Bro
Statistikk for kandidater og prøver

Hvert kvartal publiseres en rapport over antall innmeldte og autoriserte kandidater i hver av ordningene, gjennomførte prøver og beståttprosent på prøver.
 

Bedrifter kan sjekke egne resultater mot snittet

En referanseindeks er tilgjengelig for medlemsbedriftene. Den viser enkeltbedrifters score målt mot alle bedrifter samlet og viser også hvordan egne avdelinger presterer.
Referanseindeks (krever innlogging)

 

Årsstatistikk 

 

Kvartalsstatistikk 2024

 

Kvartalsstatistikk 2023

 

Kvartalsstatistikk 2022

 

Kvartalsstatistikk 2021

 

Kvartalsstatistikk 2020